למה אתם צריכים לפחד מחריגות בנייה

בהתאם לחוק התכנון והבניה, כל מבנה או תוספות למבנה רשאים להיבנות אך ורק בכפוף להיתר. בניה או תוספת בניה ללא היתר פירוש הדבר פעולה לא חוקית שיוצרת חריגות בנייה. יתכן שזה נראה לכם עניין שולי. יתכן שאתם מכירים כאלה שבנו או הרחיבו ללא היתר ועם חריגות, אבל התוצאות עלולות להיות משמעותיות. נתאר בקצרה למה כולם צריכים לפחד מחריגות בניה. לקריאה בנושא היתר לחריגות בנייה

כשיש חריגה צו הריסה עלול להגיע ומהר 

אם נניח לרגע אחד בצד את העובדה שתוספת בניה או הקמת מבנה נעשו ללא היתר, חשבו על כל הכסף והזמן שמושקעים בפעולות הללו. חריגות בנייה זה לא סתם ביטוי, מאחורי הדברים עומד תכנון, פועלים, השקעה כספית. וכל זה בעצם הולך לאיבוד כאשר החריגות מתגלות ומישהו שנחשב לבעל הסמכות החוקית לכך מוציא צו. היחידה הארצית או הרשות המקומית (עירייה, מועצה וכדומה) עלולים להוציא צו הריסה מנהלי. בעבר, הבירוקרטיה גרמה לכך שצווי הריסה לא יושמו במהירות אלא להפך, זה לקח הרבה מאוד זמן. תיקון לחוק התכנון והבניה כבר לא מאפשר למי שבנה ללא היתר להגיש פניות חוזרות ונשנות לעיכוב ההריסה. 

צו שניתן עוד במהלך העבודה 

צווי הריסה יכולים להינתן לא רק כאשר התגלו חריגות בנייה בדיעבד אלא אפילו כאשר עבודות בניה או הרחבה מתקיימות בשעה זאת. מפקחים מטעם הרשות מצלמים את הבניה ביחד עם מתן צו הריסה ושימו לב למשמעות. אם ממשיכים בביצוע העבודה לאחר מתן צו, אז לא רק שמתקיימת חריגת בניה אלא גם פעולה של הפרת צו, שהיא חמורה בפני עצמה. במידה וקיבלתם צו הריסה, אם אתם רוצים לנסות להכשיר חריגות בדיעבד או להבין איך להימנע מחריגות בניה, פנו אלינו, כדי שתוכלו לבנות בשקט.