מה מיוחד ביין של הרבי?

עבור
חסידי חב"ד לא צריך להסביר ולפרט על אודות היין המיוחד של הרבי, ממש שלא צריך
לפרט על מוצרי
משיח
שיש. היין של הרבי זה מושג מוכר וידוע וחסידי חב"ד מייחסים הרבה
כבוד ויקר ליין של הרבי. מה זה היין הזה ומה כל כך מיוחד בו?

הרבי
מחב"ד נהג לחלק לכל אחד שעבר לפניו, כוס של משקה. גם אם היה זה אדם שבקש ברכה
לפרנסה וגם אם היה זה אדם שבקש ברכה לזרע של קיימא. היין של הרבי היה יין מיוחד
אותו הוא שמר מכוס של ברכה ואותו הגיש לאנשים שחפצו בברכותיו. הוא ציין בפני אנשים
שבורי לב שבאו לבקש את ברכתו את הפסוק – " כוס ישועות אשא ובשם ה' אבטח" ואכן
סיפורים רבים נקשרו ביין המיוחד וסגולות רבות שאכן הוכיחו את עצמם.

יין
של הרבי שה לא סתם יין

ישנו
יין של הרבי שהשתמר עד היום נוסף על מוצרי
חב"ד
רבים ופופולריים בקרב העדה החרדית. חסידים רבים שקבלו מהיין של
הרבי, משמרים אותו היטב ומוציאים ממנו טיפין טיפין רק בהזדמנויות מיוחדות.

עדיין
ידועה עד היום הסגוליות המיוחדת של היין המיוחד וכיום יותר מבעבר משמרים את היין
ומשתדלים שלא לבזבז אותו ללא צורך.

אנשים
הרוצים להעניק ליקיריהם משהו יותר מיוחד ויותר מכובד, הולכים על בקבוקון יין של
הרבי. בקרב מי שמבין ביין הזה, מדובר בהחלט במחווה יוצאת מן הכלל.

החסידים
היודעים להעריך את ערך היין, מעריכים מאוד את המתת והם גם כן משמרים באדיקות את היין המיוחד.

יין של
הרבי – סגולה לישועות

עם
השנים נקשרו ביין סגולות רבות כאשר כיום עושים בו שימוש למקרים רבים ואכן רואים
ישועות.

חולים
השותים מהיין המיוחד רואים ישועות, אנשים שבורי לב מוצאים מזור למצוקות שלהם
ובאופן כללי היין אכן מוכיח את עצמו היטב.

לא
לחינם מחפשים רבים לרכוש את היין של הרבי ומעניקים אותו כשי לאנשים היקרים להם.

המקבלים
את היין בהחלט מודעים ליוקרה של המתנה והם מעריכים אותה מאוד.

היין
הולך ואוזל עם הזמן ומסיבה זו מבקשים רבים לשמור בביתם כמה בקבוקונים של יין מיוחד
של הרבי כדי לשמור על הסגולה בביתם.