כל המידע על תקן 5281

תקן 5281 הינו תקן ישראלי שמגדיר מהי בניה בת קיימא, כלומר, בנייה ששומרת על הסביבה הן במהלך תהליכי הבנייה והן לאחר מכן, בחיים במבנה. תקן 5281 מורכב ממספר פרקים המגדירים נושאים שונים בבנייה תוך פירוט קריטריונים אשר מגדירים מהי בניה ירוקה. כדי לקבל תקן בנייה ירוקה צריך להתאים את הבניה ככל האפשר לדרישות התקן ולקבל כוכבים על פי מספר הנקודות שהבניין צובר לעצמו.

על התקן ועל המטרה

בישראל כמו גם במדינות נוספות ברחבי העולם עלתה המסקנה המתבקש כי הבנייה והחיים שלנו פוגעים באיכות הסביבה במידה רבה. כמו כן גילו כי עם מחשבה נוספת ועם מודעות ניתן להפחית את הפגיעה בסביבה, ולשמור על חיים נוחים בסביבה ירוקה. מתוך אג'נדה זו נוסח תקן 5281 לבנייה ירוקה, מתוך מטרה לחולל שינוי בתחום הבנייה בישראל.

כיצד בונים מבנה שיקבל תקן?

היות ובנייה ירוקה שונה במהותה מבנייה רגילה, לא כל קבלן מנוסה מסוגל לנהל תהליך כזה בעצמו. למען האמת מדובר על פרויקט מורכב למדי שמצריך מקצועיות רבה והבנה יתרה בהיבט של הבניה הירוקה. היכרות עם הפרמטרים והפרקים שמרכיבים אותו וכן הבנה בענף הבנייה אלו תנאי בסיס שצריך אותם כדי להצליח בבנייה ירוקה. היות ויזמים וקבלנים אינם יכולים לנהל בנייה כזו, יהיה צורך לשכור שירות של מלווה בניה ירוקה.

מיהו מלווה בניה ירוקה?

מלווה ויועץ לבנייה ירוקה הינו איש מקצוע אשר התמחה בתחום הבניה הירוקה. הוא מכיר את התקן ואת כל הדרישות המפורטות בו, הוא מתמצא בענף הבנייה ויודע כיצד למצוא פתרונות מתאימים שעולים במהלך הבנייה. עוד ועוד מבנים ירוקים נבנים בישראל ומוכיחים לכולם כי ניתן להקים בניינים נוחים וחדשניים תוך שמירה על איכות הסביבה.