רישום פלילי מופחת – כל מה שצריך לדעת

במסגרת הגיוס לצה"ל עובר המתגייס ממערכת אזרחית לצבאית ובלית ברירה מקבל על עצמו גם את חוקי המערכת, את דיניה ואת מערכת המשפט שלה. מאחר שהמערכת הצבאית מצריכה משמעת שונה מהאזרחות, כך גם היא נדרשת לחוקים אחרים שאין המערכת האזרחית נדרשת להם.

עבירות כאלה ואחרות

חיילים עלולים לעבור עבירות שבעיקרן מתחלקות לשני סוגים עיקריים, עבירות משמעת ועבירות פליליות. עבירות משמעת הן עבירות שאין להן הקבלה באזרחות כמו סירוב פקודה, עריקות, התרשלות בתפקיד או בלבוש. עבירות פליליות הן עבירות שמתבצעות במסגרת הצבא אך גם באזרחות היו נשפטים עליהן בדין פלילי כמו גניבה, הטרדות מיניות, רצח, סמים ועוד ובהם תצטרכו להיעזר בעורך דין לענייני צבא .

מה שקורה בצבא, לא נשאר בצבא

בניגוד לתיק האישי שהמורות נוהגות לאיים שיפריע לנו כל החיים, לרישום פלילי יש תיעוד משטרתי וגם אם העבירה בוצעה בצבא והאישום ניתן בבית דין צבאי, הרישום הפלילי הוא במשטרה ונשאר שם למשך שנים רבות. הרישום הפלילי מקבל משמעות קשוחה יותר כשמבינים שהמערכת הצבאית מקפידה עם חייליה על קלה כחמורה ועבירות שבאזרחות היו מקבלים סלחנות בבית המשפט, מקבלות רישום פלילי בצבא.

כדי להגן על הצבא, חייליו ועל אזרחי המדינה, המערכת הצבאית אינה מתפשרת בענייני משמעת ופעמים רבות חיילים נשפטים ומקבלים רישום פלילי בגין עבירות משמעת.

עבירות בצבא

כדי להקל על חיילים שעברו עבירות קלות, הוכנס תיקון לחוק השיפוט הצבאי הקובע כי על עבירות מסוימות יהיה אפשר לקבוע רישום פלילי מופחת צבאי . משמעותו של הרישום הפלילי המופחת היא שפרטי הרישום הפלילי לא יהיו חשופים לכל כמו ברישום פלילי רגיל אלא רק גורמים ספציפיים מורשים בלבד יוכלו לראות אותו והרישום יעלם רק לאחר חמש שנים.