באילו מקרים ניתן להגיש תביעה על לשון הרע

כאשר מדובר על לשון הרע הכוונה היא לאמירה (מילולית או כתובה) שפוגעת באדם שלגביו מתייחסת האמירה. הפגיעה יכולה להיות בכבודו של האדם, או בשמו הטוב. אמירת לשון הרע יכולה להתייחס לאדם פרטי, לקבוצה או לארגון. חל איסור על לשון הרע ביהדות וגם במשפט הפלילי והאזרחי. ההגדרה של לשון הרע  מתייחסת להשפלה, לביזיון במעשים, בניסיונות לפגיעה באותו אדם או בעיסוקו המקצועי, כמו גם ביזוי של אדם בגלל מוצאו או הגזע שלו.

מי ראשי להגיש תביעה על לשון הרע

ככלל, כל אדם שמרגיש כי הוא נפגע בגלל אמירה של לשון הרע רשאי להגיש תביעה לפיצויים. כאשר התביעה לפיצויים היא רף מסוים שנקבע בחוק – הרי שלא נדרש להוכיח את הנזקים שנגרמו כתוצאה מלשון הרע, ומעל אותו רף נדרש להוכיח את הנזקים. את תביעת לשון הרע יכולים להגיש אדם פרטי, ארגון או קבוצת אנשים.

עובדי ציבור ופוליטיקאים יכולים להגיש תביעה על לשון הרע באם הם חשים שנפגעו כתוצאה מאמירה שהשמיצה אותם. במסגרת המשפחתית רשאי האדם להגיש תביעה על לשון הרע במידה והוא חש שבן משפחה מסוים פגע בשמו הטוב וביצע שימוש בלשון הרע. בעולם העסקי חברות ובעלי עסקים יכולים להגיש תביעה על לשון הרע אם למשל לקוחות השמיצו את בית העסק ברשתות חברתיות. בתחום התקשורת גם קיים הנושא של לשון הרע אם כי באופן שונה משום שלשון הרע בערוצי התקשורת הוא חלק אינטגרלי מההתנהלות.

לשון הרע – לעומת רכילות

בעוד שלשון הרע מתייחסת לפגיעה, ביזוי ואל כוונה רעה כלפי האדם, הרי שרכילות משמעותה לדבר מאחורי גבו של אדם – ללא קשר לדיבור עצמו אם הוא כולל תוכן חיובי או שלילי.

למידע נוסף וייעוץ משפטי מקיף שיסייע לכם במימוש הזכויות לחצו כאן > https://www.hahn-law.co.il/