אכיפת חוזה – איך זה אפשרי?

אכיפת חוזה כמעט נשמע כמו – כאשר נחתם חוזה והכל הולך בצורה חלקה ובלי הפרעות או תקלות. אך לא בזה מדובר. המושג 'אכיפת חוזה' מתכוון למצב בו אחד הצדדים מפר את החוזה אשר נחתם כבר והצד השני מעוניין בכפיית החוזה על הצד המפר. לשם כך מן הסתם נצטרך את עזרתו של עורך הדין המנוסה בתחום זה.

אכיפת חוזה – איך זה מתנהל?

כפי שכבר ציינו, אכיפת חוזה זהו מצב בו אחד הצדדים מפר חוזה חתום והצד השני מעוניין 'לכפות' על הצד המפר את קיום החוזה כפי שנחתם ועל כל צדדיו. תחילה נבין באילו מצבים לא תהיה לנו אפשרות לבצע הליך זה:

  • באם החוזה שנחתם אינו בר ביצוע.
  • הבקשה לאכיפת החוזה אינה צודקת בנסיבות העניין
  • מטרת אכיפת החוזה היא כפיה על הצד שני לעשות או לקבל שירות אישי או עבודה אישית.
  • ועוד.

כמובן שלבקשה לאכיפת חוזה צריכים להיות נימוקים מפורטים ומוצדקים בהחלט לביצוע ההליך. לכן, כאשר אנו מעוניינים בהליך שכזה עלינו תחילה להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום. ראו לדוגמה עורך דין בבנימינה!

אכיפת חוזה זו האופציה היחידה?

כאשר נחתם חוזה בין שני צדדים או יותר, תמיד השאיפה תהיה להגיע לקיומו המלא של החוזה ומילוי החובה הנדרשת מכל צד תוך שמירה על זכויותיו של כל צד בחוזה וכפי שכתוב ומצוין בחוזה. אך האם הליך של אכיפת חוזה זוהי האפשרות היחידה במקרה של הפרה מאחד הצדדים? התשובה היא לא, יהיו מקרים בהם עורך הדין יציע שבמקום אכיפת החוזה עדיף יהיה לבטלו.

ביטול חוזה זוהי זכות נוספת העומדת לטובת הצד הנפגע כתוצאה מהפרת חוזה חתום.