מה זה יראת שמיים – ואיך משמרים אותה?

יראת שמים היא ערך עליון בחיים שלנו כיהודים. אנחנו מאמינים שבורא עולם ציווה עלינו את דרך החיים, והוא זה שקובע כיצד ייראה יום בחייו של יהודי. כל אחד מאתנו נמצא כאן בעולם למשך זמן מסוים, ובשנים אלו עליו למלא תפקיד. לקיים את רצון הבורא ולנצל את הכוחות והכישורים שלו למען שמו יתברך. לאחר מאה ועשרים שנות חיים עתיד כל אחד מאתנו לתת דין וחשבון על מעשיו. לעמוד מול בית דין של מעלה ולקבל עונש ושכר על מעשיו – על פי בחירותיו.

יראת שמיים – אוצר

יראת שמים הינה אוצר שלא קל להשיג אותו. מדובר על פחד מסוים שהינו חיובי לכל דבר ועניין, הפחד הזה הוא מפני הבורא ומפני ציוויו. יראת שמים טהורה מונעת מאתנו לחטוא, ושומרת עלינו מפני פעולות שאסורות על פי התורה. אדם שיש לו יראת שמים יהיה מסוגל לעצור בעצמו, לא להביט על מראות לא צנועים, לא לשקר גם אם הוא עלול להפסיד מכך, ולא לדבר גנות על חברו. יראת שמיים מלווה אותנו בכל דרכינו, ונותנת לנו את הכוחות לבחור בטוב.

דרגות ביראת שמים

יראת שמים הוא מושג בסיסי ביהדות. וקיימות דרגות שונות של יראה. הדרגה הבסיסית הינה יראת העונש. מדובר על פחד מפני העונשים שיוטלו על החוטאים. הפחד מהעונש עוצר את האדם מחטא. הדרגה הבאה הינה יראת אלוקים. אנחנו פוחדים מבורא העולם ומהדר גאונו, ואנחנו חפצים לקיים את רצונו ולא להמרות את פיו. אך הדרגה הגבוה יותר הינה יראת הרוממות. זו יראה שאינה קשורה לחטאים ולעונשים, זו יראה שמגיעים אליה אחרי שמבינים את גדולת הבורא ואת עוצמות האלוקות. היראה הזה תגרום לאדם לחפוץ לקיים את רצון ה'. לרצות להיות עבד ה' ולקיים את רצונו באמת, ביראה ובאהבה.

איך משמרים יראת שמים?

לכל אדם יש יראת שמים במידה מסוימת. ניתן להעצים אותה ולשמר אותה. וזאת על ידי דרכים שונות. דרך אחת היא לחשוב על העין הרואה שעוקבת אחרינו בכל מעשינו. דרך נוספת היא לזכור את השכר והעונש.

אולי יעניין אותך גם שאלות ותשובות למגזר החרדי