הייתם עדים למעשה מגונה בפומבי? כך יש לפעול במהרה

מעשה מגונה הוא כל מעשה שנעשה לשם גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני. מכיוון שהחוק לא מגדיר מהו אותו מעשה, האי שמעשה יכול לכלול בו התערטלות, תנועות מגונות, התבטאות מילולית בוטה. ישנו הבדל בין מעשה מגונה בפומבי לבין מעשה מגונה באדם וחשוב לדעת מהו אותו הבדל מכיוון שגם העונש הצפוי לעושה המעשה בגין כל אחד מהמקרים הללו, יהיה אחר.

מהו מעשה מגונה בפומבי?

החוק איננו מגדיר מהו "פומבי" ולכן, בתי המשפט מעזרו בחוק העונשים למקום ציבורי אשר קובע שמקום ציבורי הוא כל מקום שמוגדר כדרך, בניין, אמצעי תעבורה ועוד, אשר באותה השעה יש לציבור גישה אליהם או רשות גישה אליהם ללא שום תנאי. עבירה הנוגעת למעשה מגונה בפומבי היא לא עבירה תוצאתית. כלומר: העבירה איננה מוגדרת כעבירה רק אם המבצע שלה בא על סיפוקו המיני. אם אתה חושד שהיית עד למעשה מגונה בפומבי, חשוב מאוד שתתייעץ עם עורך דין פלילי שיסייע לך לבדוק מה תוכל לעשות בגין העובדה שהיית עד למעשה מגונה מעין זה.

מהו העונש של מעשה מגונה בפומבי?

מעשה מגונה בפומבי מהווה עבירת מין לכל דבר ולכן, בתי המשפט מתייחסים למעשה זה בחומרה ומטילים על מי שמבצע אותו עונשים כבדים. העונש על מעשה מגונה בפומבי משתנה בהתאם לחומרת העבירה. כאשר העונש על מעשה מגונה בפומבי בפני כל אדם הוא עד שנת מאסר אחת ואילו העונש על מעשה מגונה בפומבי שבוצע בפני קטין יכול להיות עד שלוש שנות מאסר. כמובן, שעל מנת להוכיח שאדם ביצע מעשה מגונה בפומבי, יש צורך שעדים יעידו כי הם ראו את אותו האדם מבצע את המעשה המגונה בפומבי ויתכן שעצם חשיפתם לאותו המעשה, זהו דבר אשר פגע גם בהם. לכן, אם היית עד למעשה מגונה בפומבי המוגדר כך מתוקף החוק, כדאי מאוד שתיגש לתחנת המשטרה להגיש תלונה בגין האדם שביצע אותו. במידה והמשטרה איננה מייחסת לעבירה זו את החומרה הראויה, חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי אודות הסיטואציה ולבדוק מה ניתן לעשות.